Nače služby

Kompletná ponuka naších služieb.

uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Účtovníctvo

Veľmi radi Vám spracujeme účtovníctvo.

Odovzdajte nám doklady, fyzicky alebo formou cloudu a my sa o všetko postaráme.

Účtovníctvo Vám spracujeme v software Kros.

Našim klientom spracovávame externou formou podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo pre neziskovky a daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zák. o dani z príjmov. Doklady Vám formálne skontrolujeme. Postaráme sa o príslušné reporty a uzávierky v rozhraní e-kasa. Zaúčtované doklady s vytlačenými účtovnými záznamami Vám fyzicky pozakladáme do šanónov. Po uplynutí účtovného obdobia Vám ich odovzdáme v takom stave, v akom ich požaduje Finančná správa SR na daňovej kontrole. Každomesačne Vám vyhotovujeme inventarizáciu nespárovaných a neuhradených položiek na našu vzájomnú kontrolu.

uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Dane

Pod dohľadom licencovaného daňového poradcu Vám radi vyhotovíme akýkoľvek typ daňového priznania, aký budete potrebovať. Elektronicky ho za Vás podáme na portál Finančnej správy. Vyčíslime Vám splatnú daň a vyhotovíme Vám k nej prevodný príkaz k úhrade so všetkými informáciami. Vy len z pohodlia domova uhradíte príslušnú daň podľa našich inštrukcií.

Pre našich klientov spracovávame predovšetkým tieto daňové priznania: 

 • daňové priznanie k DPH podľa §7a
 • daňové priznanie k DPH podľa §4
 •  kontrolný výkaz k DPH
 • súhrnný výkaz k DPH
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z príjmov 

A samozrejme spracovanie účtovnej závierky a jej podanie na portál Finančnej správy.

 

uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Mzdy

Radi sa postaráme o

 • registráciu Vašich zamestnancov na príslučných úradoch
 • výpočet miezd zamestnancov a vyhotovenie výplatných pások
 • spracovávanie nepeňažných príjmov
 • výpočet odmeny konateľov
 • vykázanie spracovaných miezd na príslušných úradoch
 • komunikácia s úradmi 

Vy len pošlete emailom dochádzkové karty a o všetko ostatné sa už postaráme my.

Zároveň spracujeme ročné zúčtovania Vašich zamestnancov podľa zákona a upozorníme Vás na výhody a nevýhody s tým súvisiace.

uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Personalistika

Našim klientom posielame vzory pracovných zmlúv, dohôd a zmlúv o odmene konateľa na spracovanie podľa predstáv.

Staráme sa o všetky povinné dohodové doložky medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde úrady vyžadujú vzájomný podpis.

Zároveň posielame oznámenia pre Vašich zamestnancov ohľadom smernice GDPR.

uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Doplnkové administratívne služby

Okrem štandartných služieb, ktoré zastrešujeme pre každého nášho klienta v plnom rozsahu ponúkame doplnkové služby:

 • štatistické výkazy
 • podklady na žiadosť o úver
 • formulár MOSS  
 • VAT Refund
 • príprava podkladov na valné zhromaždenie resp. na rozhodnutie jediného spoločníka 
 • vypracovanie zmlúv o pôžičke
 • vypracovanie účtovných smerníc
 • vypracovanie transferovej dokumentácie z vypočítaných cenových podkladov klienta
 • vypracovanie vyúčtovania služobnej cesty
 • rekonštrukcia skladu
uctovne.sk - Komplexné služby v oblasti účtovníctva

Služby pre fyzické osoby nepodnikateľov

Pre súkromné osoby nepodnikateľov poskytujeme:

 • podnikateľské a účtovné poradenstvo 
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb TYP A
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

 

Kontaktujte nás