Cenník služieb

platný od 1.1.2022, (všetky ceny sú uvedené bez DPH)

Základný balíček

!!! UPOZORNENIE !!!

Minimálna hodnota základného balíčka je:
40 Eur bez DPH pre neplatiteľa DPH – do 50 účtovných položiek
50 Eur bez DPH pre platiteľa DPH – do 50 účtovných položiek

Pre subjekty nevyžadujúce účtovníctvo platí jednotková cena za úkony v tabuľke.

Rozšírené služby, dodané na základe extra požiadavky klienta

Služby pre fyzické osoby

!!! UPOZORNENIE !!!

Daňové poradenstvo, ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších zmien NEPOSKYTUJEME.

Kontaktujte nás