Yodea s. r. o.
Mgr. Stanislava Mindová
Kutíková 17, 851 02 Bratislva

IČO: 46217282
DIČ: 2023290016
IČ DPH: SK2023290016
ČU: SK3811000000002924860317

Tel: +421 904 804 894
email: info@uctovne.sk

Pondelok - Paitok: 8:00 do 17:00